Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Οι όροι χρήσης που τίθενται στις επόμενες παραγράφους δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες του www.artelignum.gr είτε πραγματοποιούν  συναλλαγή με αυτό είτε περιορίζονται σε απλή περιήγηση. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης διαφωνεί έστω με έναν από τους τιθέμενους όρους θα πρέπει να απόσχει από κάθε χρήση ή συναλλαγή.

Το www.artelignum.gr επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός του σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους:

Στοιχεία επιχείρησης

Τα στοιχεία της επιχείρησής μας είναι: Γιώργος Γραμματικάκης, ΑΦΜ: 127700529, Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 37, Τ.Κ. 73300, Χανιά

Προσωπικά Δεδομένα

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.artelignum.gr διέπονται από το εκάστοτε ισχύον διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα ειδικά ζητήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των εξ αποστάσεως συμβάσεων και της προστασίας του καταναλωτή. Επικουρικά εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις για την πώληση και τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις.

Τα δεδομένα που δίνετε στο www.artelignum.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που επιθυμείτε και σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούνται για έτερους σκοπούς πλην αυτής και δε διατίθενται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από κάποια δημόσια αρχή.

Κατ’ εξαίρεση, δια του παρόντος, παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας στο www.artelignum.gr να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή ενημερώσεων αναφορικά με νέα μας προϊόντα.

 Ασφάλεια

Το www.artelignum.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς διαδικτυακές εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί σήμερα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πιστοποίηση διαδικτυακών τόπων στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των χρηστών και των διαδικτυακών εξυπηρετητών (servers). Μας παρέχει τη δυνατότητα να κρυπτογραφήσουμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παρέμβαση τρίτων προσώπων σε αυτές, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μεταφοράς τους. Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία συμπεριλαμβάνει μία διαδικασία, κατά την οποία οι πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν χρήστη σε έναν εξυπηρετητή κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται μόνο από το λογισμικό αποδοχής. Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες προστατεύονται κατά τη μεταφορά τους. Τέλος όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν επιπλέον μηχανισμό, ο οποίος εξακριβώνει αυτόματα εάν τα δεδομένα παραλλάχθηκαν κατά την μεταφορά.

Παρουσίαση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα του www.artelignum.gr είναι χειροποίητα.

Η φιλοσοφία του www.artelignum.gr συνίσταται στην ιδιαιτερότητα που προσδίδει στο προϊόν η χειροποίητη κατασκευή του και ο τρόπος διαχείρισης  του ξύλου ως βασικής πρώτης ύλης. Ο δημιουργός συμπεριφέρεται σε κάθε κομμάτι ξύλο με σεβασμό φροντίζοντας να αναδεικνύονται τα φυσικά νερά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Το www.artelignum.gr  έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια να απεικονίσει τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια μέσω φωτογραφιών και περιγραφών.

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει υπ΄ όψιν του ότι ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από το δείγμα της φωτογραφίας, οι οποίες οφείλονται στον ανωτέρω τρόπο κατασκευής και ως εκ τούτου στην ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος.

Το  www.artelignum.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη εντύπωση του χρήστη για ένα προϊόν, η οποία έγκειται σε τυχόν τεχνικά ελαττώματα ή χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιεί διάφορα προς αυτά του δημιουργού της ιστοσελίδας ούτε για εκείνα τα τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα που οφείλονται προφανώς σε παραδρομή.

Διαδικασία αγοράς προϊόντος

Η παρουσίαση των προϊόντων μας προς τους επισκέπτες καταναλωτές αποτελεί πρόσκληση να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το προϊόν της αρεσκείας τους μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα την οποία καλούνται να συμπληρώσουν για να λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Προκειμένου να αποκτήσουν το προϊόν της αρεσκείας τους καλούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία παραγγελίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχοντας υπ’ όψιν τους τις ακόλουθες επισημάνσεις.

Το  www.artelignum.gr αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων του προς οποιοδήποτε τόπο αποστολής εντός Ελλάδος καθώς και στις ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες αναφέρονται στο πεδίο της παραγγελίας ως “κεντρικές πόλεις” (στα αγγλικά “major cities”).

Στις περιπτώσεις που ο τόπος αποστολής δεν είναι μία από τις ανωτέρω “κεντρικές πόλεις”, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και αποστολή ειδικής αίτησης μέσω της φόρμας αποστολής. Το www.artelignum.gr, αφού συνεκτιμήσει το κόστος μεταφοράς για τον συγκεκριμένο κάθε φορά προορισμό,  υπολογίζει το συνολικό κόστος που θα επιβαρυνθεί ο ενδιαφερόμενος και το γνωστοποιεί σε αυτόν με τη μορφή «ειδικής προσφοράς».

Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής για τον καταναλωτή.

Το www.artelignum.gr δεσμεύεται ότι θα αποστείλει το προϊόν, αφού ο καταναλωτής καταβάλει το συνολικό πληρωτέο ποσό με έναν από τους τρόπους που εκτίθενται διαζευκτικά στην αντίστοιχη φόρμα που είναι α) χρεωστική ή πιστωτική κάρτα τύπου VISA, Mastercard, American Express, Maestro και β) Paypal. Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα προϊόντα τα οποία φέρουν το χαρακτηρισμό “μοναδικά αντικείμενα”, η τελειοποίηση των προϊόντων μας πραγματοποιείται μετά την υποβολή της παραγγελίας. Ως εκ τούτου η αποστολή προς τον καταναλωτή  γίνεται από εμάς το αργότερο μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της παραγγελίας. Μετά την αποστολή από το www.artelignum.gr  το προϊόν φτάνει στον προορισμό που έχει επιλεγεί ως τόπος αποστολής μέσα σε μία εβδομάδα.

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία της πληρωμής ο καταναλωτής λαμβάνει μέσω e-mail επιβεβαίωση της παραγγελίας η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγγελίας και την εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ακυρώσει πραγματοποιηθείσα παραγγελία πρέπει να επικοινωνήσει με το www.artelignum.gr μέσω e-mail στο info@artelignum.gr μέσα σε δύο ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό το οποίο καταβλήθηκε για την παραγγελία επιστρέφεται στον καταναλωτή μέσα στις προσεχείς μέρες από την λήψη του e-mail με το οποίο έγινε η ακύρωση. Από το ποσό που επιστρέφεται αφαιρούνται επιπλέον χρεώσεις που τυχόν επιβλήθηκαν από την τράπεζα για τη μεταφορά.

 Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, χωρίς να υποχρεούται να γνωστοποιήσει το λόγο (υπαναχώρηση) μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της παραλαβής του προϊόντος.

Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@artelignum.gr το ειδικό έντυπο που χορηγείται από την ιστοσελίδα είτε με γνωστοποίηση που περιλαμβάνει κατά τρόπο σαφή δήλωση ότι προβαίνει σε υπαναχώρηση και τα στοιχεία της πώλησης αναφορικά με την οποία ασκεί το δικαίωμα αυτό.

Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης στην έδρα του www.artelignum.gr και στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. Το κόστος της επιστροφής του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση βαρύνει αποκλειστικά τον καταναλωτή.

Το www.artelignum.gr υποχρεούται να επιστρέψει όλο το ποσό το οποίο κατέβαλε ο καταναλωτής για την αγορά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που παρέλαβε και έλεγξε το προϊόν.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε απομείωση της αξίας του προϊόντος, οφειλόμενη σε χρήση ή διαχείριση του προϊόντος κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που είναι αναγκαίος για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο, φθαρμένο ή ελλιπές το www.artelignum.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον καταναλωτή, ανάλογη προς τη ζημία (ολική ή μερική) που υπέστη το προϊόν και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός αντίστοιχα σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του καταναλωτή.

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι σε περίπτωση έχει ζητήσει εξατομικευμένη τροποποίηση σε κάποιο προϊόν του www.artelignum.gr, το οποίο παρήγγειλε, δεν έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης.

Τρόπος μεταφοράς

Η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τις συνεργαζόμενες με το www.artelignum.gr μεταφορικές εταιρείες. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί διαφορετικό τρόπο μεταφοράς αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος αυτής και τα έξοδα αποστολής στις περιπτώσεις αυτές δεν επιβαρύνεται το www.artelignum.gr σε τυχόν υπαναχώρηση.

Επισημαίνεται ότι το www.artelignum.gr προσφέρει τη μεταφορά των προϊόντων από την έδρα του έως και το πεζοδρόμιο μπροστά από τη διεύθυνση που έχει συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο του τόπου αποστολής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος του www.artelignum.gr στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα. Σε τέτοια περίπτωση  παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω e-mail στο info@artelignum.gr  ή τηλεφωνικά στο 2821045524.

Τυχόν ανομοιομορφίες οφειλόμενες στη χειροποίητη κατασκευή όπως και την ιδιαίτερη επεξεργασία της πρώτης ύλης κατά τη φιλοσοφία του www.artelignum.gr δε μπορούν να θεωρηθούν ελαττώματα του προϊόντος.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, το www.artelignum.gr συνιστά να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο προϊόν, λάθος είδος κ.τ.λ.). Σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων στη συσκευασία συνιστάται να μην παραλαμβάνετε το προϊόν προτού ελέγξετε την ακεραιότητα του περιεχομένου.

Κόστος Προϊόντων

Όλες οι αναγραφόμενες στο www.artelignum.gr τιμές αναφέρονται στο συνολικό κόστος της παραγγελίας για τον καταναλωτή και αφορούν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Στις λοιπές περιπτώσεις ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για το συνολικό κόστος της παραγγελίας με την αποστολή της φόρμας “ειδικής προσφοράς”.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.artelignum.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να κάνει αναπροσαρμογή στις τιμές των προϊόντων του, οι οποίες ωστόσο δεν καταλαμβάνουν ήδη πραγματοποιηθείσες παραγγελίες.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.artelignum.gr περιλαμβάνει εικόνες, σχέδια, λογότυπα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, πληροφορίες και προϊόντα. Όλα τα προηγούμενα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.artelignum.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις διατάξεις του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και η μηχανική αναπαραγωγή τους, όπως και η επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση αυτού του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, πλην των περιπτώσεων έγγραφης εξουσιοδότησης της «» ή άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Ευθύνη χρηστών

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιεί το www.artelignum.gr για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, παραβιάζει απόρρητο τρίτου, εμπαθές ή ρατσιστικό, δυνάμενο να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικο κατά οποιοδήποτε τρόπο, εμπιστευτική πληροφορία κατά τη νομοθεσία ή κάποια συμβατική δέσμευση, παραβιάζει τις διατάξεις περί πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιλαμβάνει κακόβουλο ή επιβλαβές λογισμικό το οποίο παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις και δύναται να παρενοχλήσει τρίτους καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή, αποθήκευση, ανταλλαγή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με άλλους χρήστες.

Προβλήματα στη συναλλαγή

Για την άμεση διευθέτηση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει κατά την διάρκεια της συναλλαγής σας με το www.artelignum.gr καθώς και για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω e-mail στο info@artelignum.gr  ή τηλεφωνικά στο 2821045524.

 Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.artelignum.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών του και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή προσθήκη καθώς και για την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.